Vi har för närvarande vårt missionsfokus på:

Turkiet

Stöd till familjen Eva-Marie och Sören Disby som arbetar i Falun med bibelskolan Tyranusaus Hall och IBRA radio genom internet.

Centralasien:
Stöd av lokala evangelister

Dessutom stöder vi pingstförsamlingarnas gemensamma missionsverksamhet
via PMU, IBRA radio och TV inter, och ett flertal missionsprojekt via Biståndscentret.


Södra Afrika:
Genom församlingens Biståndscenter kan vi även bedriva mission i Zimbabwe. Här nedan är några bilder från ett pågående vattenprojekt i Mumha, i Gokwe-området, som Pingstkyrkans Biståndscenter är med och bekostar.


Här planeras det för en brunn som ska förse 5 närliggande byar med vatten.


 

 

Aktuell fråga:

Hur blir man en kristen?

Länkar
Kanal 10
En allkristen TV-kanal
DAGEN
Den kristna dagstidningen
PMU
Pingstmissionens Utvecklingssamarbete
tvINTER
med fokus på kristen tro och kristna värderingar
Goda Nyheter
Webbplats om livets stora frågor
Medlemssidor